Behandlingar

Dags för en förändring?

 

Terapi

 

Lär dig att äga din egen tillvaro; att se och ta ansvar för din situation och ditt liv utan att fastna i en offerroll.

 

Jag vill att du ska känna att du har möjlighet att påverka din situation, din upplevelse av livet och att bli mer handlingskraftig och tydlig inför dig själv och andra.

 

Hitta dina drömmar i livet och våga leva därefter.

 

 

 

Meditation

 

Meditation är grunden för vårt arbete. Den leder till ett djupt avslappnat tillstånd vilket aktivierar kroppens naturliga helande mekanismer.

 

Vi kommer ner under våra medvetna och omedvetna tankar och kan komma åt och lösa upp djupare psykiska eller känslomässiga knutar, blockeringar eller rädslor inifrån.

 

Qigong

 

Zhineng Qigong är en enkel och kraftfull medicisk metod som används vid behov som komplement till meditationen vid enskilda sessioner. Det är en bra metod för att få ny energi och aktivera det parasympatiska nervsystemet; kroppens inre "lugn och ro-system".

 

Zhineng Qigong har tidigare utsetts till den bästa och mest hälsobefrämjande qigongmetoden i hela Kina.

 

 

 

 

 

 

Hur går det till ?

 

En session tar cirka 2 timmar och består av både samtal och meditation.

 

Sessionen utformas utefter den enskilda individens målsättning och behov. Arbetet grundar sig på psykosyntesens synsätt och den främsta arbetsmetoden är känsloclearing. Båda delar är viktiga för att effektivt nå det resultat som önskas.

 

Samtalet är viktigt för att ge en bild av "här och nu", sätta riktning och formulera mål. I meditationen angriper vi problemet på djupet eller på annat sätt möter det som behöver mötas eller rensas ut för att vi ska nå dit vi vill med vårt arbete.

 

 

Copyright © All Rights Reserved