Psykosyntes

Psykosyntesen kallas ofta en psykologi med själ där samspelet mellan kropp, själ, känslor och intellekt står i fokus.

 

Psykosyntesen är ett synsätt som utgår från ett helhetstänk att människan delvis styrs av det som är inprogrammerat i det undermedvetna men också har en kärna av rent medvetande utifrån vilken den fria vilja utgår. Psykosyntesen kan bidra till ett existentiellt perspektiv på tillvaron. Inspiration är hämtad från både modern psykologisk vetenskap och Österländsk filosofi och ger plats åt en andlig dimension.

 

Robert Assagioli grundade psykosyntesen i mitten av 1900-talet. I början av sin karriär var han medlem i Zurich Freud Society och var därigenom en pionjär inom psykoanalysen och samarbetade med både Jung och Maslow. Assagioli fann dock psykoanalysen begränsande. Han ansåg att den fokuserade för mycket på det sjuka hos människan. Assagiolis utgångspunkt var att människan i grunden är en frisk individ men som tidvis fungerar sämre.

 

 

 

 

" Psykosyntes är en lösnings- och utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ istället för att utgå från det som inte fungerar. "

Psykosyntes

Copyright © All Rights Reserved